Wczoraj odbyło się miłe spotkanie z Panem Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem.

Pan Prezes prof. Waldemar Tarczyński i Wiceprezes Urzędujący Zbigniew Lipczyński podziękowali Panu Marszałkowi 

za dotychczasowa współpracę wręczając "wiosło" oraz Album "70 lat  AZS w Szczecinie". 

70 lat za nami. AZS Szczecin obchodził w 2017 roku piękny jubileusz.

Pan Marszałek podziękował wszystkim, którzy tworzyli tą piękną historię i przez cały ten czas

motywowali studentów do prowadzenia sportowego trybu życia i zarażali ich pasją!

Życzył kolejnych lat owocnej działalności. 

 

70 lat za nami. AZS Szczecin obchodzi piękny jubileusz. Dziękujemy wszystkim którzy tworzyli tą piękną historie.

W imieniu Akademickiego Związku Sportowego Organizacji Środowiskowej w Szczecinie, jak i również swoim

chciałbym serdecznie podziękować za udział w uroczystościach z okazji 70 Lecia AZS w Szczecinie. 

Udział i goszczenie Państwa podczas naszych uroczystości było dla nas  wielką satysfakcją i przyjemnością.

Zbigniew Lipczyński

Wiceprezes Urzędujący AZS OŚ w Szczecinie 

Wspieraja nas: