Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie informuje, że zgodnie z uchwałą Zarządu AZS OŚ z dnia 01.04.2014r. Walne Zebranie Sprawozdawcze, Wyborcze Delegatów na XXV Krajowy Zjazd AZS odbędzie się w dniu: 

16 kwietnia 2014r. (środa) o godz. 17.oo (pierwszy termin), 17.30 (drugi termin) 

w Sali Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w Szczecinie al. Piastów 19.

Zebranie zostanie przeprowadzone wg zatwierdzonego Programu (w załączeniu).

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z programem sprawozdanie (w formie prezentacji lub w formie pisemnej) za kadencję 2011/2014 składają Prezesi Klubów Uczelnianych i sekcji środowiskowych.

Przypominamy, że w Zebraniu biorą udział delegaci wybrani na Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych wg klucza: 50:1 ilości członków Klubu na dzień 30.09.2013r.

 Prosimy do dnia 14 kwietnia 2014r. o przesłanie list delegatów.

 Bardzo prosimy o przypomnienie wybranym delegatom o obowiązku uczestniczenia w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w AZS OŚ Szczecin.

                                                                                                                                               Za Zarząd

                                                                                                                                        Zbigniew Lipczyński