W dniu 21 marca 2017r. odbędą się Akademickie Mistrzostwa

Województwa Zachodniopomorskiego w biegach przełajowych.

Szczegóły poniżej.

KOMUNIKAT 06.03.17 r.

AK. MISTRZOSTW SZKÓŁ

WYŻSZYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

 

 

  1. Termin zawodów:

21 marca 2017r.

II.Organizator:

KU AZS ZUT, SWFiS ZUT

 

III. Miejsce:

Las Arkoński (start i meta polana obok karczmy)

 

Program:

Godz. 17:00 start do biegu kobiet na dystansie 3000m

Godz. 17:30 start do biegu mężczyzn na dystansie 5000m

 

 

 

IV. Uczestnictwo:

 

  1. Uczelnia ma prawo zgłosić dowolną liczbę zawodników (kobiet i mężczyzn)

  2. Zgłoszenie na pół godz. przed biegiem

  3. Obowiązuje posiadanie przez studenta aktualnej legitymacji AZS

4. Uczestnik biegu podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań

 

 

V. Punktacja:

1. W Mistrzostwach prowadzona jest oddzielnie punktacja drużynowa kobiet

i mężczyzn.

2. Do punktacji drużynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 5 najlepszych

zawodniczek i 5. najlepszych zawodników danej

3. Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach

wystartuje i ukończy je minimum 3 zawodniczki i 3. zawodników z danej uczelni.

4. Za I miejsce zawodnik/czka otrzymuje n+1 pkt., za II miejsce n-1 pkt., za III

miejsce n-2 pkt., itd., gdzie „n” oznacza liczbę zawodników/zawodniczek

startujących na najliczniejszym dystansie.

5. Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów

6. Punktacja prowadzona jest dla wszystkich startujących zawodników.

7. W przypadku równej ilości punktów w punktacji drużynowej, wyższe miejsce

uzyskuje drużyna, której zawodnik/czka zajmie wyższe miejsce w klasyfikacji

indywidualnej.

 

VI. Nagrody:

Za miejsca I II III w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej puchary i dyplomy.

 

 

 

Organizator: KU AZS ZUT- mgr Z.Mytkowski tel. 501621808