W dniu 16 grudnia 2015r. w sali Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze AZS OŚ w Szczecinie.
Podczas Walnego Zebrania oprócz podsumowania 4 letniej kadencji Zarządu prezentacji swojego dorobku
dokonywały także Kluby zrzeszone w Organizacji Środowiskowej AZS w Szczecinie.
Ponadto wybrano nowy Zarządu na kadencję 2015 - 2020 w składzie:
WALDEMAR TARCZYŃSKI - Prezes Zarządu
PAWEŁ BŁASZCZYK - członek Zarządu
ADRIANNA GRABOWSKA - członek Zarządu
ROMAN KOWALEWSKI - członek Zarządu
ZBIGNIEW NAGAY - członek Zarządu
RAFAŁ POLAK - członek Zarządu


W skład Środowiskowej Komisji Rewizyjnej weszli:
Grażyna Barańska-Romeyko
Alojzy Gołąb
Robert Król

W skład Środowiskowego Sądu Koleżeńskiego wybrano:
Wioleta Janiszyn
Wojciech Kaśków
Tadeusz Skrzypkowski

Nowo wybranemu Zarządowi życzymy wielu osiągnięć organizacyjnych oraz sukcesów sportowych

.