Z A W I A D O M I E N I E

Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie informuje,

że zgodnie z uchwałą Zarządu odbędzie się w dniu:

16 grudnia 2015r. (środa)

o godz. 17.oo(pierwszy termin),godz. 17.30 (drugi termin)

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze AZS

Organizacji Środowiskowej w Szczecinie

w Sali Senatu ZUT (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki) al. Piastów 19